سفارش انواع صبحانه

...
آش سبزی

هر پرس : 10000

...
حلیم

هر پرس : 8000

...
عدسی

هر پرس : 8000

...
املت سنتی

هر پرس : 10000

...
املت ویژه

هر پرس : 15000

...
سوسیس تخم مرغ

هر پرس : 10000

...
سوسیس تخم مرغ ویژه

هر پرس : 15000

...
مافین تخم مرغ

هر پرس : 13000

...
سوسیس بندری

هر پرس : 10000

...
خوراک مرغ و قارچ

هر پرس : 18000

...
صبحانه انگلیسی

هر پرس : 15000

...
صبحانه آمریکایی

هر پرس : 15000

...
خوراک جگر

هر پرس : 25000

...
سالاد الویه

هر پرس : 15000

...
صبحانه ایرانی

هر پرس : 10000

...
پنکیک شکلاتی

هر پرس : 12000

...
نوشابه خانواده

هر عدد : 4500

...
نوشابه قوطی

هر عدد : 3000

...
دلستر قوطی

هر عدد : 3000

...
پودر نوشیدنی گرم

هر عدد : 2000